fbpx

rideyourfuture

De fietscultuur in de scholen in Laken

De stad Brussel investeert van 2021 tot 2025 in het schoolcontract Drootbeek. Ride Your Future werd als laureaat gekozen voor de projectoproep "Promotie modal shift". Gedurende drie jaar zullen Ride Your Future en haar partners verschillende activiteiten aanbieden rond duurzame mobiliteit. Dit met het oog op het begeleiden van veranderingen in verplaatsingen en deelname aan het leven van de wijk en de scholen. Aangezien we al betrokken zijn bij het project Velolaeken, is het vanzelfsprekend dat we de fietsdynamiek in Laken blijven versterken door onze diensten en expertise aan te bieden aan de scholen, gelegen net achter het BXL Pump Park dat we sinds twee jaar beheren. 

Het schoolcontract? Wat is dat? 

Het Schoolcontract is een regionaal stadsvernieuwingsprogramma dat tot doel heeft de schoolomgeving in Brussel te verbeteren en de relatie tussen de school en haar buurt te versterken. Het Schoolcontract Drootbeek (een verwijzing naar de gelijknamige vallei), betreft vier scholen in eenzelfde blok in Laken: de drie basisscholen Sainte-Ursule, Sint-Ursula en De Zenne en de middelbare school Collège de la Fraternité. Samen tellen ze meer dan 1.500 leerlingen.
 
Om meer te weten te komen, lees diagnose Schoolcontract Drootbeek.
 

Het schoolcontract heeft verschillende onderdelen. Ride Your Future is coördinator van het project "Promotie modal shift" en werkt samen met deze partners:

Verankering van de fiets- en wandelcultuur in scholen en de buurt 

Het doel van het project is het organiseren en animeren van een aangename en uitnodigende omgeving zodat leerlingen en hun familie meer gaan fietsen en wandelen. Het project wil de praktijk van duurzame mobiliteit in verschillende vormen aanmoedigen en ondersteunen bij de leerlingen van de scholen Sint Ursula, De Zenne en le collège de la Fraterité en Saint Ursule, de ouders en de inwoners van Laken en meer bepaald van de wijk Tivoli. 
 
Het project is gericht op 4 pijlers: 
  • Het vertrouwen en de veiligheid van leerlingen bij het fietsen op de openbare weg vergroten via via specifieke activiteiten en aangepaste fietsparcours. 
  • De ouder-kind fietsrelatie in de Tivoliwijk ontwikkelen om een gedragsverandering en het gebruik van duurzame mobiliteit in de wijk te ondersteunen.
  • De "fietscultuur" bevorderen door middel van technologische en creatieve activiteiten op scholen en in samenwerking met lokale verenigingen.  
  • Bijdragen aan het versterken van de sociale band tussen school en buurt door middel van fietstochten, een fiets brocante en het betrekken van leerkrachten en ouders bij activiteiten. 
 
Volg het project via deze pagina en via onze agenda.
 

Met de steun van:

nl_NL